Sep 14 - 0 notes - like - reblog

"Jeszcze zagra nam piękno najważniejszą piosenkę,
Tylko pamiętaj ścieżkę, gdybyś wracał nieprędko.
I nieważne którędy, aby nawet przez ciernie,
Chwyć za rękę mą, w poszukiwaniu szczęścia ziom !"


Sep 13 - 460 notes - like - reblog